Uw administratie op orde!

In het ‘Wetsvoorstel modernisering kleineondernemersregeling’ (KOR) wordt voorgesteld om de KOR om te vormen naar een facultatieve vrijstelling voor kleine ondernemers, waarbij het recht op btw-aftrek vervalt. Vanaf 2020 kan de ondernemer kiezen voor een btw-vrijstelling en ontheffing van administratieve verplichtingen als de omzet in Nederland minder dan € 20.000 bedraagt. De keuze geldt voor een periode van minimaal 3 jaar. Verricht de ondernemer die kiest voor de nieuwe KOR belaste prestaties? In dat geval kan hij/zij met herzienings-btw te maken krijgen. De KOR is vanaf 2020 - naast voor ondernemers/natuurlijk personen -ook toegankelijk voor rechtspersonen.

Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%. De verhoging maakt echter niet alleen de dagelijkse boodschappen duurder, maar ook veel diensten. Bovendien heeft deze maatregel verstrekkende gevolgen voor de ondernemers die deze goederen en diensten leveren. Ten eerste moeten de administratieve systemen en procedures tijdig worden aangepast, zodat de overgang naar het hogere tarief probleemloos verloopt. De btw-verhoging is daarnaast kostprijsverhogend als er geheel of gedeeltelijk btw-vrijgestelde prestaties worden verricht en er dus in zoverre geen voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Wellicht dat de betreffende investeringen nog naar voren kan worden gehaald.


Geen naheffingen
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft beloofd dat hij ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten als gevolg van deze verhoging. De Belastingdienst zal daarom niet naheffen op in 2018 betaalde goederen en diensten die pas in 2019 worden geleverd of verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om concerten en sportevenementen, maar bijvoorbeeld ook om goederen en diensten zoals stukadoor- en schilderwerkzaamheden. 

Tip
Hoewel het nog niet zeker is dat de Tweede en de Eerste Kamer met de voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief zullen instemmen, is het toch verstandig dat als je onder het verlaagde btw tarief valt, je op de voorgenomen btw-verhoging voor te bereiden, De administratie en prijzen kunnen alvast worden aangepast. Ook kan je bij de jaarovergang alvast de facturen aanpassen en bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening houden met de voorgenomen btw-verhoging.

Welke goederen en diensten worden duurder?
Er zijn veel goederen die duurder worden. Naast de dagelijkse boodschappen, worden bijvoorbeeld ook duurder boeken, papieren bladen zoals kranten en tijdschriften, maar ook medicijnen en hulpmiddelen, kunst en antiek. Naast veel goederen worden ook veel diensten duurder. De belangrijkste zijn:

 •  kappersdiensten;
 •  reparatie van (elektrische) fietsen;
 •  reparatie van kleding en huishoudlinnen (gordijnen, vitrages, (tafel)lakens, handdoeken etc.);
 •  reparatie van schoenen en lederwaren;
 •  isoleer-, schilder-, stukadoorswerkzaamheden aan en behangen van woningen ouder dan 2 jaar;
 •  schoonmaken van woningen;
 •  het bieden van logies en/of kampeergelegenheid;
 •  cultuur en recreatie;
 •  het gelegenheid geven tot sportbeoefening, zwemmen en saunabezoek en toegang tot sportwedstrijden;
 •  personenvervoer;
 •  het opleveren van goederen waarvoor de opdrachtgever de grondstoffen heeft geleverd, zoals het opkweken van planten en groeten en het opfokken van dieren.

 

De Belastingdienst roept ondernemers die onder het verlaagde btw-tarief vallen op om zich tijdig voor te bereiden op de verhoging van dit tarief van 6% naar 9%. Deze tariefsverhoging wordt waarschijnlijk opgenomen in de Belastingplannen 2019 en treedt per 1 januari 2019 in werking. De Belastingdienst wijst erop dat prijzen, facturatie en administratie bij de jaarovergang moeten zijn aangepast, zodat dit vanaf 2019 geen problemen zal opleveren voor de btw-aangiften. Verder attendeert de Belastingdienst ondernemers erop dat zij bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening moeten houden met de voorgenomen btw-verhoging.


Staatssecretaris Snel van Financiën kondigde al eerder dit jaar aan dat hij ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten als gevolg van deze tariefsverhoging. De Belastingdienst zal daarom niet naheffen op in 2018 betaalde goederen en diensten die pas in 2019 worden geleverd of verricht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om concerten en sportevenementen, maar bijvoorbeeld ook om goederen en diensten zoals stukadoors- en schilderwerkzaamheden. 

Tip 
Hoewel het nog niet zeker is dat de Tweede en de Eerste Kamer met de voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief zullen instemmen, is het toch verstandig om, als je onder het verlaagde btw tarief valt, je op de voorgenomen btw-verhoging voor te bereiden.

 
Btw-ondernemers die zich bij de Kamer van Koophandel uitschrijven, kunnen voortaan een brief van de Belastingdienst verwachten. Daarin worden zij geattendeerd op de verplichting tot het doen van de laatste btw-aangifte, ook als zij geen btw verschuldigd zijn of terugkrijgen. Dit laat de Belastingdienst weten op het Forum Fiscaal Dienstverleners. De laatste btw-aangifte moet worden gedaan over het tijdvak waarin de onderneming is gestopt of overgedragen. Pas na het doen van de laatste btw-aangifte ontvangt de ondernemer van de Belastingdienst de definitieve bevestiging van zijn uitschrijving als btw-ondernemer.

Ontvangt de gestopte ondernemer na staking en uitschrijving uit het handelsregister nog een factuur voor kosten die toerekenbaar zijn aan de inmiddels gestaakte onderneming? Ook dan heeft hij/zij nog steeds recht op aftrek van voorbelasting (vanzelfsprekend indien en voor zover de onderneming btw-belaste prestaties verrichtte). De btw op nagekomen facturen kan alsnog worden teruggevraagd door middel van een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst.

Staatssecretaris Snel wil een eenvoudiger fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’.

Voor de auto van de zaak wordt het privégebruik belast door een bijtelling. Maar voor de fiets van de zaak wordt het privégebruik berekend op basis van privékilometers maal de kilometerprijs van de fiets.

Het Rijk laat met deze vereenvoudiging van de fietsregeling zien dat het barrières wil slechten, die het enthousiasme voor een fiets van de zaak kunnen temperen. Daarom wordt in overleg met de branche onderzocht hoe een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling vorm kan krijgen.

De uitwerking daarvan wordt meegenomen in het Belastingplan 2019, waarna de maatregel in 2020 in werking kan treden.

 • 1
 • 2