Uw administratie op orde!

In 2020 bijtelling voor de (lease)fiets van de zaak

Staatssecretaris Snel wil een eenvoudiger fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’.

Voor de auto van de zaak wordt het privégebruik belast door een bijtelling. Maar voor de fiets van de zaak wordt het privégebruik berekend op basis van privékilometers maal de kilometerprijs van de fiets.

Het Rijk laat met deze vereenvoudiging van de fietsregeling zien dat het barrières wil slechten, die het enthousiasme voor een fiets van de zaak kunnen temperen. Daarom wordt in overleg met de branche onderzocht hoe een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling vorm kan krijgen.

De uitwerking daarvan wordt meegenomen in het Belastingplan 2019, waarna de maatregel in 2020 in werking kan treden.