Uw administratie op orde!

Fiscus attendeert stoppende btw-ondernemer op laatste btw-aangifte

 
Btw-ondernemers die zich bij de Kamer van Koophandel uitschrijven, kunnen voortaan een brief van de Belastingdienst verwachten. Daarin worden zij geattendeerd op de verplichting tot het doen van de laatste btw-aangifte, ook als zij geen btw verschuldigd zijn of terugkrijgen. Dit laat de Belastingdienst weten op het Forum Fiscaal Dienstverleners. De laatste btw-aangifte moet worden gedaan over het tijdvak waarin de onderneming is gestopt of overgedragen. Pas na het doen van de laatste btw-aangifte ontvangt de ondernemer van de Belastingdienst de definitieve bevestiging van zijn uitschrijving als btw-ondernemer.

Ontvangt de gestopte ondernemer na staking en uitschrijving uit het handelsregister nog een factuur voor kosten die toerekenbaar zijn aan de inmiddels gestaakte onderneming? Ook dan heeft hij/zij nog steeds recht op aftrek van voorbelasting (vanzelfsprekend indien en voor zover de onderneming btw-belaste prestaties verrichtte). De btw op nagekomen facturen kan alsnog worden teruggevraagd door middel van een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst.